Looking for more in Bookbug Song and Rhyme Library?

Plaide Bhlàth

Song type: Calm, Tickling
Language: Gaelic
Age group: 0-2, 3-5, Children, Families
Audience: Baby, Children, Families, 3-5, Toddler, 0-2
Topics: Bookbug

How to use this song with babies

How to use this song with toddlers

How to use this song with 3 to 5-year-olds

Plaide Bhlath lyrics

'S e oidhche fhuar, shàmhach a th' ann.

Is tha na h-eòin a-nis nan cadal.

Tha a’ ghrian mhòr bhuidhe sna speuran

Air falbh o chionn fhada,

Bidh na coineanaich is na crodh

a' cunntadh chaoraich nan aislingean.

Caidlidh thu gu socair a-nochd.

Ann am plaide bhlàth, m'eudail,

Bidh a' mhadainn ùr soilleir is blàth

Is seinnidh na h-eòin gu socair

Tillidh a’ ghrian o a turas

A’ deàrrsadh gu h-àrd.

Bidh na coineanaich agus an crodh

A' cunntadh chaoraich nan aislingean.

Caidlidh thu gu socair a-nochd.

Ann am plaide bhlàth, m'eudail

Ann am plaide bhlàth, m'eudail.

Written by James Hind and performed by James Hind and Thomas Hind.