Looking for more in Bookbug Song and Rhyme Library?

De Ni Thu

Song type: Active, Face to face
Language: Gaelic
Age group: 0-2, 3-5
Audience: Baby, Children, Families, 3-5, Toddler, 0-2
Topics: Bookbug

How to use this song with babies

How to use this song with toddlers

How to use this song with 3 to 5-year-olds

De Ni Thu lyrics

Dè rinn thu an-dè?

Dè rinn thu an-dè?

An do chluich thu le do caraidean?

Neo an do sheinn thu òran?

Dè rinn thu an-dè?

Dè rinn thu an-dè?

An robh thu a’ dannsa anns a’phairc?

An do shreap thu craobh?

Dè nì thu a-nis?

Dè nì thu a-nis?

An innis thu fealla-dhà?

Neo an dèan thu dealbh?

Dè nì thu a-nis?

Dè nì thu a-nis?

An coimhead thu air an telebhisean?

Neo leum ann am poll?

Dè nì thu a-màireach?

Dè nì thu a-màireach?

An dirich thu beinn àrd?

No an siubhail thu gu na reultan

Dè nì thu a-màireach?

Dè nì thu a-màireach?

An tog thu caisteal-gainmhich

Neo an snàmh thu le leumadairean

Dè nì thu?

Dè nì thu?

Dè nì thu a-màireach?

Written by James Hind and performed by James Hind and Thomas Hind.