Looking for all Articles by Gordon Connelly?

Comharrachadh Chàich, litir gu neach as fhiach a chomharrachadh – sanas sgrìobhaidh

Creative writing exercises based on the theme of Celebration

Language: Gaelic
Genre: Inspiration
Age group: 15-18, Adults
Topics: Gaelic

Last updated: 14 June 2021

Ged a dh’fhaodadh e a bhith a’ faireachdainn beagan gallda an-dràsta, tha comharrachadh fhathast na fhorsa cumhachdach nar beatha làitheil.

Eadar gur ann gar mealadh fhìn mun chupan teatha fhoirfe ud a rinn sinn, gar blianadh ann an toileachas cuimhneachain nach dìochuimhnich sinn gu bràth no a’ meòrachadh air an neach speisealta sin a tha a’ dèanamh ar beatha nas tlachdmhoire, tha comharrachadh a’ ceadachadh dhuinn gabhail ris a’ mhòmaid agus ath-luachadh a dhèanamh air na tha cudromach nar beatha.

'Is e sgrìobhadh litrichean an aon innleachd air aonranas a chothlamadh le deagh chuideachd.' – Am Morair Byron

Chan eil e air a bhith furasta còmhradh ceart fhaighinn air ar càirdean, ar dlùth dhàimhean agus ar teaghlach thar na bliadhna mu dheireadh. Ged a tha sinn air cùisean innleachadh le gairmean Zoom, tha mòran againn le fadachd airson ùine luachmhor aon-ri-aon a chaitheamh leis na daoine sin a bhios a’ dèanamh ar beatha nas fheàrr.

Mar sin, carson nach fheuch sinn ri conaltradh ann an dòigh eile. Leig leis an neach speisealta sin fhaicinn cho luachmhor ’s a tha iad dhut le litir a sgrìobhadh thuca.

Dh’fhaodadh gum brosnaich e càch gu ùine a ghabhail a’ comharrachadh nan daoine nam beatha a tha air an cuideachadh. Agus dh’fhaodadh sinn uile buannachd fhaotainn à beagan subhachais a bharrachd an-dràsta fhèin!

Eacarsaich blàthachaidh

'[…] [daoine] matha a’ toirt ort faireachdainn gum faod thusa cuideachd a bhith cudromach.' – Mark Twain

Tarraing trì colbhan air pìos pàipeir. Sa chiad cholbh, sgrìobh sìos ainmean dhaoine nad bheatha a tha airidh air an comharrachadh nad bheachd-sa. San dàrna colbh, dèan liosta de bheagan fheartan a tha a’ dèanamh neach speisealta dhut. San trìtheamh colbh, smaoinich air amannan nuair a chuidich na feartan sin thu nad bheatha. Bho bhith a’ toirt ort d’ aghaidh a chur ri rudeigin mud dheidhinn fhèin gu do chuideachadh a’ slànachadh tro àm doirbh.

Dian-lorg

Cuimsich air d’ fhaireachainnean agus do chuimhneachain air na mòmaidean a tha thu dìreach air a sgrìobhadh. Carson a bha iad cudromach? Is dòcha gur e pàiste a bh’ annad agus deimhinneach gun robh thu a’ dol a dh’fhaighinn càineadh mòr ach ’s ann a fhuair thu coibhneas na àite. An do thabhainn caraid beagan solais dhut rè àm a bha gu sònraichte dorch?

Feuch ri smaoineachadh air cuid de na suidheachaidhean gu h-ìosal agus a’ sgrìobhadh dìreach beagan fhacail, ìomhaighean no seantansan a thig nad inntinn.

Coimhead air ais:

A’ coimhead air adhart:

An-dràsta le do theaghlach:

Tòisich a sgrìobhadh

A-nis on a tha fios agad dè na mòmaidean air am bu mhath leat cuimseachadh agus carson a bha iad cudromach dhut, tha an t-àm ann tòiseachadh air a’ phìos agad.

Brosnachadh

Thug an iris Delicious coimisean do thriùir de na sgrìobhadairean bìdh as fheàrr gu litir a sgrìobhadh gu na còcairean a bhrosnaich iad – sgrùd Litir gu mo Ghaisgich Bìdh (Letter to my Food Hero(this link will open in a new window)) a dh’fhaicinn mar a chaidh dhaibh.