Looking for all Articles by Gordon Connelly?

Comharrachadh Chàich, litir gu neach as fhiach a chomharrachadh – sanas sgrìobhaidh

Creative writing exercises based on the theme of Celebration

Language: Gaelic
Genre: Inspiration
Age group: 15-18, Adults
Topics: Gaelic

Last updated: 30 April 2021

Ged a dh’fhaodadh e a bhith a’ faireachdainn beagan gallda an-dràsta, tha comharrachadh fhathast na fhorsa cumhachdach nar beatha làitheil.

Eadar gur ann gar mealadh fhìn mun chupan teatha fhoirfe ud a rinn sinn, gar blianadh ann an toileachas cuimhneachain nach dìochuimhnich sinn gu bràth no a’ meòrachadh air an neach speisealta sin a tha a’ dèanamh ar beatha nas tlachdmhoire, tha comharrachadh a’ ceadachadh dhuinn gabhail ris a’ mhòmaid agus ath-luachadh a dhèanamh air na tha cudromach nar beatha.

'Is e sgrìobhadh litrichean an aon innleachd air aonranas a chothlamadh le deagh chuideachd.' – Am Morair Byron

Chan eil e air a bhith furasta còmhradh ceart fhaighinn air ar càirdean, ar dlùth dhàimhean agus ar teaghlach thar na bliadhna mu dheireadh. Ged a tha sinn air cùisean innleachadh le gairmean Zoom, tha mòran againn le fadachd airson ùine luachmhor aon-ri-aon a chaitheamh leis na daoine sin a bhios a’ dèanamh ar beatha nas fheàrr.

Mar sin, carson nach fheuch sinn ri conaltradh ann an dòigh eile. Leig leis an neach speisealta sin fhaicinn cho luachmhor ’s a tha iad dhut le litir a sgrìobhadh thuca.

Dh’fhaodadh gum brosnaich e càch gu ùine a ghabhail a’ comharrachadh nan daoine nam beatha a tha air an cuideachadh. Agus dh’fhaodadh sinn uile buannachd fhaotainn à beagan subhachais a bharrachd an-dràsta fhèin!

Eacarsaich blàthachaidh

'[…] [daoine] matha a’ toirt ort faireachdainn gum faod thusa cuideachd a bhith cudromach.' – Mark Twain

Tarraing trì colbhan air pìos pàipeir. Sa chiad cholbh, sgrìobh sìos ainmean dhaoine nad bheatha a tha airidh air an comharrachadh nad bheachd-sa. San dàrna colbh, dèan liosta de bheagan fheartan a tha a’ dèanamh neach speisealta dhut. San trìtheamh colbh, smaoinich air amannan nuair a chuidich na feartan sin thu nad bheatha. Bho bhith a’ toirt ort d’ aghaidh a chur ri rudeigin mud dheidhinn fhèin gu do chuideachadh a’ slànachadh tro àm doirbh.

Dian-lorg

Cuimsich air d’ fhaireachainnean agus do chuimhneachain air na mòmaidean a tha thu dìreach air a sgrìobhadh. Carson a bha iad cudromach? Is dòcha gur e pàiste a bh’ annad agus deimhinneach gun robh thu a’ dol a dh’fhaighinn càineadh mòr ach ’s ann a fhuair thu coibhneas na àite. An do thabhainn caraid beagan solais dhut rè àm a bha gu sònraichte dorch?

Feuch ri smaoineachadh air cuid de na suidheachaidhean gu h-ìosal agus a’ sgrìobhadh dìreach beagan fhacail, ìomhaighean no seantansan a thig nad inntinn.

Coimhead air ais:

A’ coimhead air adhart:

An-dràsta le do theaghlach:

Tòisich a sgrìobhadh

A-nis on a tha fios agad dè na mòmaidean air am bu mhath leat cuimseachadh agus carson a bha iad cudromach dhut, tha an t-àm ann tòiseachadh air a’ phìos agad.

Brosnachadh

Thug an iris Delicious coimisean do thriùir de na sgrìobhadairean bìdh as fheàrr gu litir a sgrìobhadh gu na còcairean a bhrosnaich iad – sgrùd Litir gu mo Ghaisgich Bìdh (Letter to my Food Hero(this will open in a new window)) a dh’fhaicinn mar a chaidh dhaibh.

Share your story

As part of our annual writing project – Your Stories – we’re asking people all over Scotland to submit true stories inspired by this year’s theme, Celebration. If you've used one of our prompts, we'd love to read what you've written! Send us your story by Friday 11 June.

Share your story

More Articles from Gaelic