Looking for more in Scotland's Stories?

Ainm ùr

Author: Victoria Maciver
Year: Adventure

Cliog, cliog is tha thu a-steach
sàbhailte, sèimh is socair.
Coisichidh sinn a-mach an doras
an dòchas
nach tillidh sinn idir.

Thug thu dhomh ainm ùr
nuair a’ ràinig thu
ro thràth
dà mhìos roimhe.

Nuair a choinnich sinn
eadar uinneag chruaidh
ann an taigh-ghlainne
gun lusan
no aiteas.

Chuala mi an rèidio ciùin
a’ cluich
le fuaim na h-innealan.
Am fàileadh geur
a dh’ ionnsaigh orm
mar meanbh-chuileagan
as t-Fhoghar.

Do dhealbh nam phòcaid
cho faiceallach
preusant on dotair ciallach.
‘On oidhche a dh’ fhalbh thu
sa bhogsa plastaig
an dithis againn ar fàgail
aonranach.

Ach dh’ fhàs thu làidir
is dh' fhàs thu slàn
san àite a thachair
sinn còmhla.

Choisich mi a-steach nam “Tori”
ach dh’ fhàg mi nam Mhamaidh.
An t-ainm ùr as fheàrr leam
as motha.
An diugh, sa màireach
gu siorraidh.