Looking for all Articles by Abi Baross?

Gluasad sgrìobhaidh Ur Sgeulachdan: Ruighinn dhachaigh

Gluasad sgrìobhaidh chruthachail stèidhichte air cuspair Sgeulachdan Alba

Language: Gaelic

Last updated: 01 April 2022

Tha Urras Leabhraichean na h-Alba a' comharrachadh Bliadhna Sgeulachdan na h-Alba 2022(this will open in a new window) le bhith ag iarraidh air muinntir na h-Alba am fìor sgeulachdan a roinn mar phàirt de ar pròiseact sgrìobhaidh bliadhnail, Ur Sgeulachdan. Cleachdaibh an gluasad sgrìobhaidh seo gus ur brosnachadh agus tòisichibh a' sgrìobhadh.

Dè tha a' dèanamh àite a bhith a' faireachdainn mar dhachaigh? Ciamar a tha thu a' dèanamh àite mar an dachaigh agad? Ach, ge 'r bith ciamar a fhuair thu thu fhèin ann an Alba, eadar gu bheil thu air a bhith a' fuireach an seo fad do bheatha no gu bheil thu nad Albannach ùr, b' fhìor thoigh leinn do sgeulachdan fìor-bheatha a chluinntinn mu a bhith a' lorg d' àite agus a' dèanamh do dhachaigh à àite.

Eacarsaich blàthachaidh: Sealbhan prìseil

Dè an sealbh as prìseile a th' agad? Dh'fhaodadh gur e nì a th' ann a chaidh a thoirt dhut no a fhuair thu mar dhìleab, rudeigin a rinn thu no a cheannaich thu dhut fhèin, no rudeigin a tha a' riochdachadh rudeigin nas motha. Smaoinich air an nì seo cho soilleir 's a ghabhas no cuir e air do bheulaibh, ma ghabhas sin a dhèanamh.

Suidhich tìmear airson còig mionaidean agus sgrìobh ann an dòigh shaor mun nì. Na dubh nì sam bith às no na leugh dè a sgrìobh thu gus an tèid an tìmear dheth. Tha seo dìreach gus d' inntinn agus do pheann a ghluasad – na gabh dragh mu dheidhinn a bheil e 'math' no nach eil! Cleachd do chòig fathannan gus do chuimseachadh air ais air a' chuspair ma dh'fhairicheas tu thu fhèin a' dol air fhiaradh. Dè am fàileadh a th' air agus cò ris a tha e coltach? Ciamar a tha e a' faireachdainn a thaobh blas agus fuaim?

Aig deireadh nan còig mionaidean, leugh air ais air na sgrìobh thu. A bheil nì sam bith a' cur iongnadh ort? A bheil nì sam bith a tha a' toirt ort smaoineachadh mun nì ann an dòigh ùr, no a bheil pilleadh-fhacail sam bith ann? A bheil na sgrìobh thu a' taisbeanadh nì sam bith mud dheidhinn no mud fhaireachdainnean? Smaoinich air sunnd agus tòna na tha thu air a sgrìobhadh – a bheil gluasad-inntinn no faireachdainn sònraichte a' tighinn troimhe?

Dian-bheachd: Smaoineachadh air 'dachaigh'

Smaoinich air dè tha 'dachaigh' a' ciallachadh dhut. Dh'fhaodadh gur e measgachadh de dhiofar àiteachan, daoine agus faireachdainnean. Càite a bheil na diofar àiteachan ris an can thu dachaigh? Dè a thug thu leat do gach diofar àite, agus dè a lorg thu an sin? Dè an dreuchd a th' aig d' fhaireachdainn air 'dachaigh' nuair a thig e gu lorg d' àite san t-saoghal?

Cleachd puingean gus nithean a sgrìobhadh sìos a thig nad inntinn nuair a smaoinicheas tu mun fhacal 'dachaigh'. Thoir sùil air an liosta agad nuair a bhios tu deiseil agus feuch ris na puingean agad eagrachadh ann an seòrsaichean – faireachdainnean, àiteachan, daoine, nithean, is eile. Cuidichidh na liostaichean sin thu le tòiseachadh air do phìos sgrìobhaidh agus bheir e dhut in-shealladh do na h-eileamaidean a dh'fhaodadh a bhith na bu chudromaiche dhut.

Tòisich a' sgrìobhadh!

Tha an t-àm ann peann a chur ri pàipear agus do phìos a sgrìobhadh. A' cleachdadh d' eòlasan fhìor-bheatha, sgrìobh mu dheidhinn a bhith a' dèanamh àiteigin na dhachaigh dhut fhèin, agus na tha no a bha sin a' ciallachadh dhut. Dh'fhaodadh tu do phìos a chuimseachadh air nì fa leth mar a rinn thu sna h-eacarsaichean blàthachaidh – dh'fhaodadh gur e rudeigin a thug thu leat bhon dachaigh gu dachaigh no rudeigin ùr a lorg thu, a tha a' riochdachadh an àite a rinn thu dhut fhèin.

Eadar gun robh thu a' fuireach an seo fad do bheatha, air a thighinn an seo nad leanabh no ma tha thu nad Albananch ùr, dh'fhaodadh tu smaoineachadh mu na tha thu air a lorg an seo agus mar a tha Alba air d' fhaireachdainn de thu fhèin a chumadh, agus d' fhaireachdainn de dhachaigh.

Roinn do sgeulachd

Mar phàirt de ar pròiseact sgrìobhaidh bliadhnail – Ur Sgeulachdan – tha sinn ag iarraidh air daoine air feadh Alba sgeulachdan fìor a chur a-steach, a tha air am brosnachadh le cuspair na bliadhna seo, Sgeulachdan Alba. Ma tha thu air aon de na gluasadan againn a' coimhead ris na diofar dhualan de chuspair na bliadhna seo a chleachdadh, b' fhìor thoigh leinn na sgrìobh thu a leughadh! Cuir thugainn do sgeulachd ro Dihaoine 10 Ògmhios.

Roinn do sgeulachd