Looking for all Articles by Abi Baross?

Gluasad sgrìobhaidh Ur Sgeulachdan: Ruighinn dhachaigh

Gluasad sgrìobhaidh chruthachail stèidhichte air cuspair Sgeulachdan Alba

Language: Gaelic

Last updated: 13 June 2022

Tha Urras Leabhraichean na h-Alba a' comharrachadh Bliadhna Sgeulachdan na h-Alba 2022(this will open in a new window) le bhith ag iarraidh air muinntir na h-Alba am fìor sgeulachdan a roinn mar phàirt de ar pròiseact sgrìobhaidh bliadhnail, Ur Sgeulachdan. Cleachdaibh an gluasad sgrìobhaidh seo gus ur brosnachadh agus tòisichibh a' sgrìobhadh.

Dè tha a' dèanamh àite a bhith a' faireachdainn mar dhachaigh? Ciamar a tha thu a' dèanamh àite mar an dachaigh agad? Ach, ge 'r bith ciamar a fhuair thu thu fhèin ann an Alba, eadar gu bheil thu air a bhith a' fuireach an seo fad do bheatha no gu bheil thu nad Albannach ùr, b' fhìor thoigh leinn do sgeulachdan fìor-bheatha a chluinntinn mu a bhith a' lorg d' àite agus a' dèanamh do dhachaigh à àite.

Eacarsaich blàthachaidh: Sealbhan prìseil

Dè an sealbh as prìseile a th' agad? Dh'fhaodadh gur e nì a th' ann a chaidh a thoirt dhut no a fhuair thu mar dhìleab, rudeigin a rinn thu no a cheannaich thu dhut fhèin, no rudeigin a tha a' riochdachadh rudeigin nas motha. Smaoinich air an nì seo cho soilleir 's a ghabhas no cuir e air do bheulaibh, ma ghabhas sin a dhèanamh.

Suidhich tìmear airson còig mionaidean agus sgrìobh ann an dòigh shaor mun nì. Na dubh nì sam bith às no na leugh dè a sgrìobh thu gus an tèid an tìmear dheth. Tha seo dìreach gus d' inntinn agus do pheann a ghluasad – na gabh dragh mu dheidhinn a bheil e 'math' no nach eil! Cleachd do chòig fathannan gus do chuimseachadh air ais air a' chuspair ma dh'fhairicheas tu thu fhèin a' dol air fhiaradh. Dè am fàileadh a th' air agus cò ris a tha e coltach? Ciamar a tha e a' faireachdainn a thaobh blas agus fuaim?

Aig deireadh nan còig mionaidean, leugh air ais air na sgrìobh thu. A bheil nì sam bith a' cur iongnadh ort? A bheil nì sam bith a tha a' toirt ort smaoineachadh mun nì ann an dòigh ùr, no a bheil pilleadh-fhacail sam bith ann? A bheil na sgrìobh thu a' taisbeanadh nì sam bith mud dheidhinn no mud fhaireachdainnean? Smaoinich air sunnd agus tòna na tha thu air a sgrìobhadh – a bheil gluasad-inntinn no faireachdainn sònraichte a' tighinn troimhe?

Dian-bheachd: Smaoineachadh air 'dachaigh'

Smaoinich air dè tha 'dachaigh' a' ciallachadh dhut. Dh'fhaodadh gur e measgachadh de dhiofar àiteachan, daoine agus faireachdainnean. Càite a bheil na diofar àiteachan ris an can thu dachaigh? Dè a thug thu leat do gach diofar àite, agus dè a lorg thu an sin? Dè an dreuchd a th' aig d' fhaireachdainn air 'dachaigh' nuair a thig e gu lorg d' àite san t-saoghal?

Cleachd puingean gus nithean a sgrìobhadh sìos a thig nad inntinn nuair a smaoinicheas tu mun fhacal 'dachaigh'. Thoir sùil air an liosta agad nuair a bhios tu deiseil agus feuch ris na puingean agad eagrachadh ann an seòrsaichean – faireachdainnean, àiteachan, daoine, nithean, is eile. Cuidichidh na liostaichean sin thu le tòiseachadh air do phìos sgrìobhaidh agus bheir e dhut in-shealladh do na h-eileamaidean a dh'fhaodadh a bhith na bu chudromaiche dhut.

Tòisich a' sgrìobhadh!

Tha an t-àm ann peann a chur ri pàipear agus do phìos a sgrìobhadh. A' cleachdadh d' eòlasan fhìor-bheatha, sgrìobh mu dheidhinn a bhith a' dèanamh àiteigin na dhachaigh dhut fhèin, agus na tha no a bha sin a' ciallachadh dhut. Dh'fhaodadh tu do phìos a chuimseachadh air nì fa leth mar a rinn thu sna h-eacarsaichean blàthachaidh – dh'fhaodadh gur e rudeigin a thug thu leat bhon dachaigh gu dachaigh no rudeigin ùr a lorg thu, a tha a' riochdachadh an àite a rinn thu dhut fhèin.

Eadar gun robh thu a' fuireach an seo fad do bheatha, air a thighinn an seo nad leanabh no ma tha thu nad Albananch ùr, dh'fhaodadh tu smaoineachadh mu na tha thu air a lorg an seo agus mar a tha Alba air d' fhaireachdainn de thu fhèin a chumadh, agus d' fhaireachdainn de dhachaigh.