Looking for all Articles by Gordon Connelly?

Gluasad sgrìobhaidh Ur Sgeulachdan: Ìceanan coimhearsnachd

Gluasad sgrìobhaidh chruthachail stèidhichte air cuspair Sgeulachdan Alba

Language: Gaelic

Last updated: 05 July 2022

Tha Urras Leabhraichean na h-Alba a' comharrachadh Bliadhna Sgeulachdan na h-Alba 2022(this will open in a new window) le bhith ag iarraidh air muinntir na h-Alba am fìor sgeulachdan a roinn mar phàirt de ar pròiseact sgrìobhaidh bliadhnail, Ur Sgeulachdan. Cleachdaibh an gluasad sgrìobhaidh seo gus ur brosnachadh agus tòisichibh a' sgrìobhadh.

Tha innse sgeulachdan na phàirt fuaighte de dhearbh-aithne nàiseanta na h-Alba. Tha na sgeulachdan a tha sinn ag innse agus cò dha a dh'innseas sinn iad, nam pàirt bunaiteach de ar beatha.

Bho chuimhneachadh nan uirsgeulan a thàinig a-nuas thugainn bhon teaghlach, na mòmaidean singilte a thug sinn gu tuigse nas fheàrr dhinn fhìn, no na h-àiteachan, daoine agus coimhearsnachdan a chuidich sinn a' lorg dachaigh, tha sgeulachdan gar ceangal rinn fhìn agus ris na daoine mun cuairt oirnn.

Nuair a smaoinicheas sinn air na sgeulachdan a tha air a bhith nam pàirt mhòr de ar beatha, tha seans gu bheil cuid de phearsantachdan mòra nan suidhe rin taobh. Taobh a-staigh gach coimhearsnachd tha iadsan a thèid mìle a bharrachd; iadsan a tha a' suathadh ann am beatha dhaoine air dhòigh air choreigin. Daoine a tha a' brosnachadh chàich gu bhith beò ann an dòigh a tha brìgheil dhaibh no bhith a' rannsachadh am faireachdainnean.

Cleachd an gluasad sgrìobhaidh seo gus breab a thoirt don chruthachalachd agad, an uair sin cuir a-steach do phìos gu ar pròiseact Ur Sgeulachdan airson cothrom a bhith a' nochdadh ann an leabhar an-asgaidh a thèid a sgaoileadh rè Seachdain Leabhraichean na h-Alba.

Blàthachadh

really great [people] make you feel that you, too, can become great.

- Mark Twain

Tarraing trì colbhan air pìos pàipeir. Sa chiad cholbh, sgrìobh ainmean dhaoine a thug buaidh mhòr ort no air do choimhearsnachd thar nam bliadhnaichean. San dàrna colbh, dèan liosta de chuid de na feartan a tha a' dèanamh nan daoine sin speisealta (an gnìomhan coibhneis, obair gun sguir, sealladh brosnachail air beatha). San treas colbh, sgrìobh sìos cuid de na mòmaidean a thug na feartan sin buaidh dìreach air do bheatha fhèin.

Dian-bheachd

Tha an t-àm ann cuimseachadh air na nithean sònraichte sna mòmaidean air an robh thu a' smaoineachadh. Carson a bha iad cudromach? Carson a dh'fhuirich iad nad chuimhne? Is dòcha gun do stiùir eòlas agus coibhneas leabharlannaiche ionadail thu chun a' chiad leabhar a b' fheàrr leat dha-rìribh? An do bhrosnaich deimhinneachd agus creideas an tidseir annad a b' fheàrr leat thu gu gnìomh mòr a choileanadh?

Feuch ri smaoineachadh mu chuid de na suidheachaidhean agus sgrìobh sìos beagan fhacail, ìomhaighean no seantansan a tha a' tighinn thugad.

Coimhead air ais

Coimhead air adhart

Gabhail tlachd an-dràsta

Tòisich a' sgrìobhadh

A-nis, bhon a tha fios agad cò air bu mhath leat cuimseachadh, tha an t-àm ann tòiseachadh a sgrìobhadh!

Co-dhùin dè an sealladh bho bheil thu a' sgrìobhadh. An cruthaich thu e bho thionndadh nas tràithe dhìot fhèin gus am faireachdainn no an aighearrachd àrdachadh. No nam b' fheàrr leat e a bhith a' faireachdainn nas meòrachail agus nas dlùithe, dh'fhaodadh tu feuchainn ri litir a sgrìobhadh na àite.

Ma tha na h-ìomhaighean a th' agad co-cheangailte ris an fhigear mhòr seo gu h-àraid beòthail, carson nach fheuch thu ri sgeulachd a ghlacadh tro shriop comaig?