Looking for more in Writing and Authors or About New Writers Awards?

New Writer 2021: Beth Frieden

Poetry (Gaelic)

Tha Beth Frieden a’ fuireach ann an Glaschu, far a bheil i na sgrìobhadair, cleasaiche, agus neach-ealain guth-thairis, ag obair ann an Gàidhlig agus Beurla. ’S e neach-ealain a th’ innte aig Theatre Gu Leòr agus na ball den Chooperative Workers Theatre. ’S e màthair a th’ innte cuideachd.

Tha bàrdachd Beth air nochdadh ann an New Writing Scotland, Gutter, agus làrach-lìn Comhairle nan Leabhraichean, agus bidh mar phàirt den tachartas Poetry Loops aig StAnza am Màrt seo tighinn. Chaidh an dàn aice ‘Taobh na craoibhe’ainmeachadh san Co-fharpais Sgrìobhaidh Morton 2019.

__

Beth Frieden lives in Glasgow and is a writer, actor, and voice artist, working in Scottish Gaelic and English. She is Associate Artist at Theatre Gu Leòr in Glasgow and a member of the Workers Theatre cooperative. She is also a mother.

Beth’s work has appeared in New Writing Scotland, Gutter, and the Gaelic Books Council’s website, and will be featured in StAnza’s Poetry Loops event this March. Her poem ‘Taobh na craoibhe’ was runner up in the 2019 Morton Writing Competition.

You can find her on Twitter(this will open in a new window) or via her website.(this will open in a new window)

Writing sample

Iogh

Tu an dealan-dè a mharcaich a-mach

air an dealanaich, gealach fala is

tart ort. An seòmar sin agus am fear eile

a bh' ann aig an aon àm agus na tuinn

a' briseadh nam bhroinn, a’ tanachadh

na h-uinneig eatarra

Ar cnuimheag bheag a' sìor shireadh

Beul ag obair, deala dhealasach

Is mise a’ chuirm.

__

Yew

You the butterfly who rode out

on the lightning, blood moon and

a thirst on you. That room and the other room

that was there at the same time and the waves

breaking inside me, thinning

the window between them

Our little grub always seeking,

mouth working, passionate leech

I am the feast.

Beth says:

'I am so pleased and excited for the mentoring process and the opportunity for more writing that this award will give me in 2021.'