Uibhist Mo Ghràidh

Saturday 19 November | 19-20:00


South Uist Spoken word / performance poetry / slam Adults

Free (ticketed)

Book your place

If you have any questions or for more information regarding software or accessibility, please contact the organiser directly.

Visit organiser website 0141 337 6211

Tha Comhairle nan Leabhraichean agus Ceòlas moiteil triùir Uibhisteach tàlantach a thoirt còmhla airson oidhche de dh'òrain, ceòl is sgeulachdan. Tha Màiri Nic a' Mhaoilean agus Gillebride MacIllemhaoil ainmeil an dà chuid airson òrain à dualchas Uibhist agus airson òrain ùra, agus tha Màrtainn Mac an t-Saoir air cliù a chosnadh mar sgrìobhaichte is seanchaidh. Thigibh còmhla rinn gu Cnoc Soilleir airson cèilidh nan cuideachd.

The Gaelic Books Council and Ceòlas are proud to present three exceptional Uist artists: acclaimed traditional Gaelic singer Màiri MacMillan; writer and storyteller Martin MacIntyre; and singer-songwriter Gillebride MacMillan, as seen in the popular “Outlander" series. Please join us at Cnoc Soilleir for an evening of songs and stories to celebrate the traditions of Uist.

Venue information

Cnoc Soilleir

Daliburgh

HS8 5SS


Back to list of events